Πυκνόμετρο 0,800-0,900g/ml

Πυκνόμετρο 0,800-0,900g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 270 mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Ισπανία Κωδ.: T0170

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 0,900-1,000 : 0,001g/ml

Πυκνόμετρο 0,900-1,000 : 0,001g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0520

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,000-1,050 : 0,0005 g/ml

Πυκνόμετρο 1,000-1,050 : 0,0005g/ml ISO649 Serial Number – Certificate Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,0005 g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 335 mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: B0370

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,000-1,100g/ml

Πυκνόμετρο 1,000-1,100g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300 mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γερμανία Κωδ.: A1264

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,000-1,100 : 0,001g/ml

Πυκνόμετρο 1,000-1,100 : 0,001g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0380

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,100-1,200 : 0,001g/ml

Πυκνόμετρο 1,100-1,200 : 0,001g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0490

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,200-1,300g/ml

Πυκνόμετρο 1,200-1,300g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γερμανία Κωδ.: A1266

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,300-1,400g/ml

Πυκνόμετρο 1,300-1,400g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γερμανία Κωδ.: A1267

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,400-1,500 : 0,001g/ml

Πυκνόμετρο 1,400-1,500 : 0,001g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0530

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,500-1,600 : 0,001g/ml

Πυκνόμετρο 1,500-1,600 : 0,001g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0390

Διαβάστε περισσότερα
Πυκνόμετρο 1,600-1,700 : 0,001g/ml

Πυκνόμετρο 1,600-1,700 : 0,001g/ml Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών. Διαβάθμιση: 0,001g/ml Βαθμονόμηση: 20°C Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0400

Διαβάστε περισσότερα