Επιστροφή σε Baumé

Περιγραφή

Baumé 0-70°Bé

Πυκνόμετρο σε κλίμακα Baumé
Διαβάθμιση: 1°Bé
Βαθμονόμηση: 15,6°C
Μήκος: 310mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0330