Επιστροφή σε Baumé

Περιγραφή

Baumé 20-30°Bé

Πυκνόμετρο σε κλίμακα Baumé
Διαβάθμιση: 0,1°Bé
Βαθμονόμηση: 20°C
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Ισπανία
Κωδ.: T0110