Επιστροφή σε Baumé

Περιγραφή

Baumé 20-30°Bé

Πυκνόμετρο σε κλίμακα Baumé
Διαβάθμιση: 0,1°Bé
Βαθμονόμηση: 15,6°C
Απόκλιση: ±0,2°Bé
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0510