Επιστροφή σε Baumé

Περιγραφή

Baumé 0-70°Bé

Πυκνόμετρο σε κλίμακα Baumé
Διαβάθμιση: 1°Bé
Βαθμονόμηση: 15°C
Μήκος: 280mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γερμανία
Κωδ.: Z0010