Επιστροφή σε Baumé

Baumé 10-20°Bé Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Baumé 10-20°Bé Serial Number – Certificate of Conformity

Πυκνόμετρο σε κλίμακα Baumé
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 0,1°Bé
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±0,1Bé
Μήκος: 290mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0100