Επιστροφή σε Baumé

Baumé 10-20°Bé Serial number / Certificate

Περιγραφή

Baumé 10-20°Bé

Πυκνόμετρο σε κλίμακα Baumé
Πιστοποιημένο (Serial number/Certificate of conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 0,1°Bé
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±0,1Bé
Μήκος: 290mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0100