Αλκοολόμετρο 0-100%Vol.

Αλκοολόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%)  10-44 (Cartier)Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Διαβάθμιση: 1% / 0,5 Βαθμονόμηση: 20°C Απόκλιση: ±2 / ±1 Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ: B0040

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 0-100%Vol. Tp.15ºC

Αλκοολόμετρο 0-100% Tp.15ºC (G.Lussac/Tralles/Vol%)  10-44 (Cartier) Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Διαβάθμιση: 1% / 0,5 Βαθμονόμηση: 15°C Απόκλιση: ±2 / ±1 Μήκος: 300mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ: B0700

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 0-100%Vol. 170mm

Αλκοολόμετρο 0-100%Vol. 170mm Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Συνοδεύεται από πίνακα αντιστοίχισης G.Lussac/Tralles/Vol% Διαβάθμιση: 1% Βαθμονόμηση: 20°C Απόκλιση: ±2 Μήκος: 170mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ: B0360

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 0-100 : 1 %Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο 0-100% : 1% (Vol%/G.Lussac/Tralles/)  10-44 : 0,5 (Cartier)  Serial Number – Certificate of Conformity 360mm Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 1% / 0,5 Βαθμονόμηση: 20°C Απόκλιση: ±1% … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 0-35 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο 0-35 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 0,5%Vol. Βαθμονόμηση: 20οC Μήκος: 320mm Συσκευασία: πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0410

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 35-70 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο 35-70 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 0,5%Vol. Βαθμονόμηση: 20οC Μήκος: 320mm Συσκευασία: πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0420

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 35-70 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 35-70 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 0,5% / 1°C Βαθμονόμηση: 20°C Απόκλιση: ±0,5% Μήκος: 335mm Συσκευασία: Πλαστικό … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 20-40 : 0,2%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο 20-40 0,2%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 0,2% Βαθμονόμηση: 20οC Απόκλιση: ±0,2% Surface tension : 41,4 mN/m Μήκος: 335mm Συσκευασία: Πλαστικό … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 40-60 : 0,2%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο 40-60 0,2%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 0,2% Βαθμονόμηση: 20οC Απόκλιση: ±0,2% Surface tension : 31,7 mN/m Μήκος: 335mm Συσκευασία: Πλαστικό … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 70-100%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 70-100% Vol. / 0+40°C Serial Number – Certificate of Conformity Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 0,5% / 1οC θερμομέτρου Βαθμονόμηση: 20οC Απόκλιση: ±1 Μήκος: 335mm … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο

Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο (+10+30°C) 0-100%(G.Lussac/Tralles/vol%) / 10-44(Cartier) Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Συνοδευόμενο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 1% / 0,5 (1ºC θερμομέτρου) Βαθμονόμηση: 20°C Απόκλιση: ±2 / ±1 Μήκος: 300mm Συσκευασία: πλαστικό κουτί Προέλευση: Γαλλία Κωδ.: Β0050

Διαβάστε περισσότερα
Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100% Serial Number – Certificate

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%) / 10-44 (Cartier) / 0-40°CΓια μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης Πιστοποιημένο (Serial number/Certificate of conformity) Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας Διαβάθμιση: 1% / 0,5 (1οC θερμομέτρου) Βαθμονόμηση: 20οC Απόκλιση: ±1 / ±0.5 Μήκος: 370mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα