Επιστροφή σε Σιροπόμετρο

Σιροπόμετρο 0-50°Bé

Περιγραφή

Σιροπόμετρο 0-50°Bé

Όργανο για την μέτρηση της περιεκτικότητας διαλύματος σε ζάχαρη
Διαβάθμιση: 1°Bé
Βαθμονόμηση: 15°C
Μήκος: 245mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0620