Επιστροφή σε Πυκνόμετρα

Πυκνόμετρο 1,000-1,050 : 0,0005 g/ml

Περιγραφή

Πυκνόμετρο 1,000-1,050 : 0,0005g/ml ISO649 Serial Number – Certificate

Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών.
Διαβάθμιση: 0,0005 g/ml
Βαθμονόμηση: 20°C
Μήκος: 335 mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0370