Επιστροφή σε Πυκνόμετρα

Πυκνόμετρο 1,200-1,300g/ml

Περιγραφή

Πυκνόμετρο 1,200-1,300g/ml

Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών.
Διαβάθμιση: 0,001g/ml
Βαθμονόμηση: 20°C
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γερμανία
Κωδ.: A1266