Περιγραφή

Οπτικό διαθλασίμετρο 0-25%Vol. / 0-20°Bé

Για την μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρη,
καθώς και τον υπολογισμό του πιθανού αλκοολικού τίτλου του κρασιού
Με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC)
Διαβάθμιση: 0,2%
Μήκος: 160mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί & θήκη μεταφοράς
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0470