Μουστόμετρο με θερμόμετρο διπλής κλίμακας Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Μουστόμετρο με θερμόμετρο διπλής κλίμακας
Ειδικό βάρος 0.980-1.130
Αντιστοίχηση οινοπνεύματος 3-17%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity


Για την μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρη,
καθώς και τον υπολογισμό του πιθανού αλκοολικού τίτλου του κρασιού
Διαβάθμιση: 0,001
Απόκλιση: ±0,001 / ±0,5%
Θερμόμετρο: 0+40°C : 1°C
Βαθμονόμηση: 20οC
Μήκος: 350mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0610