Μουστόμετρο Ακαδημίας 335mm Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Μουστόμετρο Ακαδημίας τετραπλής κλίμακας
Ειδικό βάρος 0.980-1.170 / Baume 0-21 / Sugar 0-42%
Αντιστοίχηση οινοπνεύματος 0-25%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity


Για την μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρη,
καθώς και τον υπολογισμό του πιθανού αλκοολικού τίτλου του κρασιού
Διαβάθμιση: 0,002 / 0,25 / 0,25 / 0,5
Απόκλιση: ±0,002 / 0,25 / 0,25 / 0,5
Βαθμονόμηση: 20οC
Μήκος: 335mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0563