Μουστόμετρο Ακαδημίας

Περιγραφή

Μουστόμετρο Ακαδημίας-τριπλής κλίμακας (Pése Mout short type)
Ειδικό βάρος 0.980-1.170 / Baume 0-21 / Sugar 0-43%
Αντιστοίχηση οινοπνεύματος 0-25%Vol.


Για την μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρη,
καθώς και τον υπολογισμό του πιθανού αλκοολικού τίτλου του κρασιού
Διαβάθμιση: 0,002 / 0,25 / 0,5 / 0,5
Βαθμονόμηση: 15οC
Μήκος: 270mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γερμανία
Κωδ.: A2340