Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 35-70 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 35-70 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 0,5% / 1°C
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±0,5%
Μήκος: 335mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0710