Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 35-70 : 0,5%Vol.

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Διαβάθμιση: 0,5%Vol.
Βαθμονόμηση: 20οC
Μήκος: 320mm
Συσκευασία: πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: Β0420