Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 0-35 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 0-35 : 0,5%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 0,5%Vol.
Βαθμονόμηση: 20οC
Μήκος: 320mm
Συσκευασία: πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: Β0410