Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 0-100%Vol. 170mm

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 0-100%Vol. 170mm

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Συνοδεύεται από πίνακα αντιστοίχισης G.Lussac/Tralles/Vol%
Διαβάθμιση: 1%
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±2
Μήκος: 170mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0360