Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 0-100 : 1 %Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 0-100% : 1% (Vol%/G.Lussac/Tralles/)  10-44 : 0,5 (Cartier) 

Serial Number – Certificate of Conformity 360mm

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 1% / 0,5
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±1% / ±0,5
Μήκος: 360mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0600