Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 0-100% με θερμόμετρο (+10+30°C) 0-100%(G.Lussac/Tralles/vol%) / 10-44(Cartier)

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Συνοδευόμενο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 1% / 0,5 (1ºC θερμομέτρου)
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±2 / ±1
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: Β0050