Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100%Vol.

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%) / 10-44 (Cartier) / +10+30°C

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Συνοδευόμενο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 1% / 0,5 (1ºC θερμομέτρου)
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±2 / ±1
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: Β0050