Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 70-100%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 70-100% Vol. / 0+40°C Serial Number – Certificate of Conformity

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 0,5% / 1οC θερμομέτρου
Βαθμονόμηση: 20οC
Απόκλιση: ±1
Μήκος: 335mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0540