Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100% Serial Number – Certificate

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%) / 10-44 (Cartier) / 0-40°C

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial number/Certificate of conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 1% / 0,5 (1οC θερμομέτρου)
Βαθμονόμηση: 20οC
Απόκλιση: ±1 / ±0.5
Μήκος: 370mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0060