Οπτικό διαθλασίμετρο 0-25%Vol. / 0-20°Bé

Οπτικό διαθλασίμετρο 0-25%Vol. / 0-20°Bé Για την μέτρηση της περιεκτικότητας του μούστου σε ζάχαρη, καθώς και τον υπολογισμό του πιθανού αλκοολικού τίτλου του κρασιού Με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC) Διαβάθμιση: 0,2% Μήκος: 160mm Συσκευασία: Πλαστικό κουτί & θήκη μεταφοράς Προέλευση: … Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα