Ταινίες μέτρησης Paracetic Acid 500 mg/L

Περιγραφή

Ταινίες μέτρησης Paracetic Acid 500 mg/L

Ταινίες μέτρησης 8 περιοχών 0-500 mg/L (ppm):
0 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L, 200 mg/L, 250 mg/L, 300 mg/L, 400 mg/L, 500 mg/L
Κουτί των 100 ταινιών
Προέλευση: Μ. Βρετανία
Κωδ.: M0070