Επιστροφή σε Σκεύη εργαστηρίου

Στατώ στήριξης προχοΐδας

Περιγραφή

Στατώ στήριξης προχοΐδας

Διαστάσεις βάσης: 260 x 150mm
Διαστάσεις ράβδου: 580mm
Προέλευση: Ισπανία
Κωδ.: T0150