Επιστροφή σε Πυκνόμετρα

Πυκνόμετρο 1,600-1,700 : 0,001g/ml

Περιγραφή

Πυκνόμετρο 1,600-1,700 : 0,001g/ml

Όργανο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας υγρών.
Διαβάθμιση: 0,001g/ml
Βαθμονόμηση: 20°C
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: Β0400