Περιγραφή

Οπτικό διαθλασίμετρο 0-32%°Brix

Για την μέτρηση της περιεκτικότητας ζακχάρων.
Με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC)
Διαβάθμιση: 0,2%
Μήκος: 160mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί & θήκη μεταφοράς
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0590