Επιστροφή σε Οινόμετρο

Οινόμετρο 0-25%Vol.

Περιγραφή

Οινόμετρο 0-25%Vol.

Όργανο για τον κατά προσέγγιση υπολογισμό του αλκοολικού τίτλου στο έτοιμο κρασί
Διαβάθμιση: 1%
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±2%
Μήκος: 130mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γερμανία
Κωδ.: P0102