Γαλακτόμετρο με θερμόμετρο Quevenne

Περιγραφή

Γαλακτόμετρο με θερμόμετρο 1,015-1,040Sp.Gr. / 0+40°C (Quevenne)

Για την μέτρηση του ειδικού βάρους του γάλακτος
(όπου με βάση ειδικό πίνακα προσδιορίζεται κατά προσέγγιση η λιποπεριεκτικότητα του)
Διαβάθμιση: 0,001 (1°C θερμομέτρου)
Μήκος: 260mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ.: B0340