Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 40-60 : 0,2%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 40-60 0,2%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 0,2%
Βαθμονόμηση: 20οC
Απόκλιση: ±0,2%
Surface tension : 31,7 mN/m
Μήκος: 335mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0562