Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 30-40 : 0,1%Vol.

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Διαβάθμιση: 0,1%Vol.
Βαθμονόμηση: 20οC
Μήκος: 306mm
Συσκευασία: πλαστικό κουτί
Προέλευση: Ισπανία
Κωδ.: T0180