Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 0-30%Vol.

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 0-30%Vol.

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Διαβάθμιση: 1%
Βαθμονόμηση: 20οC
Μήκος: 310mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γερμανία
Κωδ.: A2312/30