Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο 0-100%Vol.

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%)  10-44 (Cartier)

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Διαβάθμιση: 1% / 0,5
Βαθμονόμηση: 20°C
Απόκλιση: ±2 / ±1
Μήκος: 300mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0040