Επιστροφή σε Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100%Vol. Serial Number – Certificate of Conformity

Περιγραφή

Αλκοολόμετρο με θερμόμετρο 0-100% (G.Lussac/Tralles/Vol%) / 10-44 (Cartier) / 0+40°C Serial Number – Certificate of Conformity

Για μέτρηση αιθυλικής αλκοόλης
Πιστοποιημένο (Serial Number – Certificate of Conformity)
Συνοδευμένο με πίνακα αντιστοίχησης θερμοκρασίας
Διαβάθμιση: 1% / 0,5 (1οC θερμομέτρου)
Βαθμονόμηση: 20οC
Απόκλιση: ±1 / ±0.5
Μήκος: 370mm
Συσκευασία: Πλαστικό κουτί
Προέλευση: Γαλλία
Κωδ: B0060